Vragen omtrent het EPC of Energie Prestatie Certificaat

Omschrijving van het EPC
Wat vermeldt een EPC ?
Moet de koper of verkoper, huurder of verhuurder een EPC laten opstellen ?
Hoe lang is een EPC geldig ?


Omschrijving van het EPC

EPC of Energie Prestatie Certificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers (vanaf 01/11/2008) of huurders (vanaf 01/01/2009) informeert over de energiezuinigheid van een woning aan de hand van een kengetal.

terug
Wat vermeldt een EPC ?

Wat vermeldt een EPC ? Het EPC bevat een opsomming van mogelijke energiebesparende maatregelen. Het EPC legt geen eisen op aan de woning in kwestie maar heeft een louter informerende en sensibiliserende taak m.b.t. de energetische kwaliteit ervan.

Een deskundig opgesteld EPC betekent een absolute meerwaarde voor zowel de verkoper/verhuurder (referentie energetische kwaliteit) als de koper/huurder (indicatie energieverbruik).

terug
Moet de koper of verkoper, huurder of verhuurder een EPC laten opstellen?

Moet de koper of verkoper, huurder of verhuurder een EPC laten opstellen ? De aanvraag voor een EPC is te voorzien door de verkoper of verhuurder en dient te worden uitgevoerd door een erkend energiedeskundige type A en te worden ingevoerd in de door de overheid verplichte EPC software.

terug
Hoe lang is een EPC geldig ?

Hoe lang is een EPC geldig ? Het EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Voor meer informatie kan U terecht op de website van de Vlaamse overheid.

terug